Portfölj

Uppdaterad 31 december 2017 (avstämning 2 av 20)

I takt med att tiden passerat under året har jag fortsatt köpa aktier i utdelande bolag. På rullande tolv innebär aktuell prognos att utdelningarna om ett år kommer att vara 16 % högre än de är idag, jag planerar även för att prognosen för det kommande året, om ett år, d v s 2019 också skall vara cirka 16 procent högre än den är nu. För att uppnå detta bygger det på en organisk utdelningstillväxt på cirka 3 %, ett visst antal omallokeringar, tillförande av nytt förvärvskapital samt återinvestering av det kommande årets utdelningar.

Utdelningar per månad


Utdelningarna är koncentrerade till perioden mars-juni. Successivt under året har portföljen utökats med bolag som delar ut under andra perioder.

Utdelningar TTMFörsta året är klart och det finns nu ett basår från vilket jag kan börja göra relevanta jämförelser. Nu är första tiondelen av den här planen är genomförd och ligger jag fortfarande bra till i förhållande till plan och prognos.