31 januari 2018

Månadsrapport januari 2018

Jag har egentligen inga ambitioner att skriva månadsrapporter, men just idag föll andan på, därför blir det lite statistik. Månaden började bra med ett som planerat lågt antal transaktioner.

Minskat i Investor
Köpt Decisive Dividend
Köpt Crius Energy Corporation

Två kanadensare till med andra ord. Andelen kanadensiska bolag uppgår nu till dryga tio procent vilket innebär att det är ungefär lika mycket kanadensiskt som amerikanskt.

Nu när det finns ett basår kommer jag att månadsvis bokföra jämförelser mellan utfall och prognos på olika sätt. Eftersom utdelningsportföljen var under uppstart förra året i januari är det fortfarande en hel del jämförelsestörande siffror som gör det mindre meningsfullt att jämföra. Till exempel ligger prognosen i januari för de kommande tolv månaderna drygt 70 procent högre än samma prognos i januari förra året, det är en helt galen siffra och knappast något som kommer bestå. Det räcker med att konstatera att prognosen ökat väsentligt bättre än plan just för januari.

Det som är mer intressant att titta på är hur prognosen för de kommande tolv månaderna ligger i förhållande till totala utdelningar de tolv senaste månaderna. Där ligger jag ganska exakt på målet eller strax under med anledning av att januari blev en oväntat stark utdelningsmånad. För tillfället har vi en beräknad utdelningsökning på femton procent kommande tolv månader, vilket är i linje med plan.Tittar vi på stapeln som visar utdelning på rullande tolv blev det en fin ökning under januari. Och alltså väsentligt över prognosen från förra året för den här månaden.


Kan även konstatera att man beslutat lösa in större delar av SAS preferensaktie, är inte intresserad av att ha en slatt kvar i det bolaget så det blir förmodligen sälj under februari. HM känns också som ett bolag som inte längre kan betraktas som ett utdelningsbolag.

14 januari 2018

Omallokeringar 2017

År 2017 blev ett år med många affärer, det berodde främst på att jag lade om hela min strategi till att fokusera på utdelningar. Utöver det här har jag också valt att minska ner storleken på många av mina innehav för att få bort bolagsrisken. Jag har helt enkelt kommit fram till att jag inte är en person som skall hålla på med fokuserade portföljer i bemärkelsen få innehav. Jag har helt enkelt inte den tiden eller ens intresset/kunskapen/förmågan/personligheten att djupanalysera bolag på den nivån som man förmodligen bör göra om ett innehav skall vara 20 % av ens portfölj.

Så, hur många transaktioner blev det?

Totalt blev det 44 säljtransaktioner. Av dessa utgör räntefonder, Betsson, HM och Novo Nordisk merparten. Dessa bolag är de i vilka jag vid årets början hade rejäla delar av portföljen i. Alla tre bolagen finns fortfarande kvar i portföljen, men nu har de alla en mer beskedlig portföljandel på mindre än en procent vardera, vilket känns mer bekvämt.

Jag utesluter inte att vissa av bolagen helt kommer att få lämna portföljen under 2018, men då de nu har en ganska obetydlig portföljandel är det en senare fråga.

Det som är mer intressant att titta på är vilka bolag som jag i slutet av året sålde helt eller delvis beroende på att de utvecklats lite väl starkt sett till kursen under kort tid.

Avega (sålde jag helt på grund av extrem kursutveckling, drivet av ett bud).
UPM
Klövern
Hemfosa
Gladstone Investment Corp
Tryg
Atea
Tele2
Fortum
AbbVie
Telenor
Millicom
Kinnevik
Dream Global REIT
Statoil

Listan med bolag har alla haft en kursutveckling runt 20 % eller betydligt mer sedan jag köpte dem under året, jag har därför hyvlat i bolagen med ungefär lika mycket och omallokerat till andra bolag.

Det har även blivit en hel del köp under året. Jag summerar till 83 köp.

Totalt 127 transaktioner. Under 2018 planerar jag främst att omallokera i Investor och Castellum som fortfarande har en stor vikt i portföljen, i övrigt planerar jag väsentligt färre transaktioner.31 december 2017

Utdelningsåret 2017

Genomsnittlig direktavkastning för 2017 landade på nästan fem procent.

4,99 %

Utdelningsökningen för 2017 uppgick till nästan 42 procent. Det är extremt och beror främst på att 2017 är mitt basår när jag gick från att inte ha något särskilt krav på att alla innehav skulle ha utdelningar. Nu har alla innehav det. För nästa år är siktet inställt på cirka sexton procents totala utdelningsökningar.

41,57 %

Mer detaljer finns under portföljsidan.

17 december 2017

Pensionsminan

Det är inte ovanligt att höra hur smart det är att löneväxla mellan sin ordinarie lön och tjänstepensionen med syftet att minska sin skatt. Generellt sett brukar jag ställa mig ganska frågande till det här samtidigt som jag de senaste femton åren gjort vad jag kunnat för att låsa upp så lite som möjligt av mina slantar i tjänstepension (och andra typer av pensionsförsäkringar också för den delen).

I samband med beskedet om pensionsuppgörelsen som kom nu i dagarna bekräftades det som de flesta av oss redan visste - att försöka använda pensionssystemet som ett verktyg för att minska sin skatt är direkt livsfarligt om du vill bestämma över hur och när pengarna skall användas.

Den del av uppgörelsen som fick störst uppmärksamhet handlade om att lägsta ålder för att ta ut allmän pension successivt skulle höjas till 64 år (idag är det 61 år). Detta blir verklighet redan 2026. Den som trott att det här inte skulle ske är antingen väldigt naiv, matematiskt inkompetent eller både och.

Pension, eller pensionsförsäkring som man brukar prata om förr, är enbart tänkt att falla ut ungefär den dagen du av åldersskäl inte längre orkar arbeta. Inget annat, om nu någon trodde det.

Jag har egentligen inga synpunkter på detta utan ser det som en naturlig åtgärd när genomsnittslivslängden ökar. Jag är rent av förvånad att man inte gjort det här tidigare. Det som är bra är att man framöver skall låta gränserna för när man får ta ut pension också skall följa utvecklingen av genomsnittslivslängden. Varje gång den ökar med ett år, då ökar man också lägsta ålder när man få ta ut pension. Då blir det ett betydligt mer stabilt system.

I övrigt har jag en lång lista med saker som jag tycker fullkomligt suger med det allmänna pensionssystemet, men det får vi gå igenom i ett annat inlägg. Det här är tänkt att handla om tjänstepension, som också omnämns i uppgörelsen men som i princip fick noll uppmärksamhet.

I sammanfattningen http://www.regeringen.se/4af042/contentassets/cf23cff3664b49da8b3c34b8a85ec83a/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner.pdf kan man läsa om hur man dessutom är överens om att reglerna för tjänstepension också skall ses över, även om man inte lyckats enas om exakt vad. Generellt är man dock överens om ganska omfattande försämringar, så att ingen via privata åtgärder kan planera något som skulle innebära en fördel för den enskilde (se avsnitt sju).

Överenskomna försämringar:


  • Lägsta ålder skall för uttag skall höjas från dagens 55 år, man är bara inte överens om antalet år som det skall höjas till. Bara att det skall höjas.
  • Minskade möjligheter att själv välja hur stor del av din lön som får sättas av som tjänstepension. Vi kan inte ha ett system där folk får välja själva vad de skall göra med sina pengar. Vi lever ju trots allt i en demokrati.
  • Begränsningar i utbetalningens längd. Tro inte att du skall kunna ta ut i den takt som ligger i fas med din egen livssituation och livsplanering.
  • Begränsningar i möjligheten att göra uppehåll i utbetalningarna. Tro inte att du skall kunna ta ut en större del innan du börjar ta ut allmän pension...
  • Begränsningar i möjligheten att förändra utbetalningstiden efter att utbetalningar påbörjats.
  • Begränsningar i att tjäna in pensionsrätter efter 65 år (oklart exakt om den punkten faktiskt har med tjänstepension att göra).


Så nu vet vi. Tycker det är ypperligt att man annonserar sådant här flera år i förväg när det handlar om saker som man behöver veta 30-40 år i förväg.

Sammanfattat tycks mitt antagande om att lita så lite som möjligt på alla former av 'pensionsmöjligheter' vara ett mycket bra val som jag tagit tidigt i livet.


09 december 2017

Compounding

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it... he who doesn’t... pays it.”

Albert Einstein

25 november 2017

145 utdelningar

Långt mellan inläggen just nu, och fokus på mycket annat här i livet. Tur att utdelningsinvestering är så självgående. Hittills i år har det trillat in inte mindre än 145 utdelningar i skrivande stund, och innan året är slut räknar jag att med råge passera 150 utdelningar.

Snart är året slut och det börjar bli dags att summera första året med utdelningsstrategin som huvudspår.

Innan dess återstår att återinvestera utdelningar, månadssparande och omallokeringar för två månader. I november lutar det åt att likviderna kommer att hamna på några riktiga högutdelare.

Ocean Yield 8,5 %
Global Listed Private Equity ETF 8,0 %
Dedicare 8,5 %

För er som följt med bland mina sporadiska uppdateringar så vet ni att jag har minskat rejält i Novo Nordisk och Betsson. Jag är nästan helt färdig med detta nu, men har en säljrunda kvar i december, därefter har de här innehaven nått lite mer beskedliga andelar av portföljstorleken på cirka 1 % vardera.

I december är det dags att titta på övriga innehav och se ifall det finns några omallokeringar att göra på övriga innehav på grund av dess utveckling.

01 oktober 2017

Höstens strategi

Min utdelningsstrategi har börjat komma igång ordentligt! Så sent som i fredags trillade den 103:e utdelningen för i år in på depån. Jag har ju valt att hittills inte köra med några fasta månadsuppdateringar vilket jag tycker fungerar bra hittills.

Eventuellt kommer jag nästa år att försöka bli lite mer disciplinerad med fler uppdateringar då det från och med nästa år kommer finnas mer statistik för att kunna börja göra jämförelser av hur depån utvecklats under året jämfört med basåret 2017 för min del.

Till dess väljer jag att ligga lågt med uppdateringarna och istället bara låta utdelningarna jobba på i lugn och ro.

Läser månadsrapporterna som många av de bloggare som jag följer skriver med intresse.

Antalet innehav fortsätter att öka och just nu har jag fokus på kanadensiska högutdelare. Att de är just kanadensiska beror på att jag försöker allokera upp emot 10 % av depån i CAD. Just nu är andelen 8 %.

Andelarna i Betsson och Novo Nordisk har minskat och jag räknar vid årsskiftet med att dessa kommer att ligga runt 1 % av portföljvärdet vardera.

30 juli 2017

Mer preffar och investmentbolag

Juli går mot sitt slut och tillsammans med månadens förvärvsparande har jag minskat i Betsson och Novo Nordisk. I båda fallen för att de fortfarande har en för stor vikt i portföljen och i Betssons fall för att jag tror de kommer att sänka utdelningen efter årsskiftet på grund av en tidigare meddelad ändring av sin utdelningspolicy.

Minskat i:

Betsson
Novo Nordisk

Betsson ligger nu på en portföljandel om 7,78 % vilken jag planerar att minska ännu mer under hösten. Novo Nordisk har en andel på 6,21 % och den skall också minskas rejält under hösten. Novo Nordisk har för närvarande en ganska låg utdelning men samtidigt en hög utdelningstillväxt, senaste året har den höjts med 19 %. Det är förmodligen en takt som inte är hållbar på sikt.

Som ersättning till dessa samt till nysparandet har följande inköp gjorts:

Pegroco Invest Pref
Amasten Pref
Gladstone Investment Corp
Acadian Timber

Det innebär att andelen investmentbolag ligger på 12,88 % just nu, preffarna uppgår till nästan 9 %. Dollarn har varit lite svag på sistone vilket gjort det fördelaktigare att köpa i US-dollar. Har nu nästan 10 % i USD vilket börjar kännas ganska lagom, om dollarna blir billigare kan jag tänka mig att öka i denna valutakategori.

Utdelningsprognosen fortsätter att stiga och har senaste månaden ökat med 2,17 % (juli mot juni). Från och med januari nästa år kommer jag att kunna börja mäta ökningen på rullande tolv mot samma månad förra året, då jag fått ihop mitt första basår med statistik.

Portföljen består nu av totalt 64 innehav. Aktuell direktavkastning uppgår till 5,19 % på aktuellt marknadsvärde och prognos.

18 juli 2017

Avkastning på 1800-talet

Jag tänkte slå in lite öppna dörrar. Att utdelningar spelar roll kan nog de flesta skriva under, men i vilken utsträckning? S&P500 erbjuder data från 1871 och under 30-årsperioden fram till 1900-talets början var den inflationsjusterade avkastningen lite drygt 100 % exklusive utdelningar.

Inklusive återinvesterade utdelningar, alltså inte bara återlagda utdelningar utan även återinvesterade med ränta på ränta-effekten, var avkastningen istället omkring 425 % eller cirka 150 % bättre.

Det här väcker en del reflektioner.Förutom det uppenbara, att avkastningen var betydligt bättre, fick man faktiskt en absolut positiv avkastning samtliga 29 år, trots att index backade hela elva av 29 gånger under den här perioden. Av de negativa perioderna var fem år dessutom tvåsiffrigt negativa.

Den genomsnittliga årliga direktavkastningen var 5,22 % under 29-årsperioden, alltså betydligt högre än vad det ligger på idag.

Varje gång index backade fick man en utdelning som kunde återinvesteras i mer ägande vilket innebar större avkastning kommande år. Det spelar mindre roll om utdelningen ökade eller minskade enskilda år, det blev ändå en absolut avkastning som antingen kunde användas i eller utanför marknaden utan att man tvingats sälja några av sina marknadsandelar.

Givet att man inte är en superinvesterare som år efter kan hoppa mellan de aktier som ständigt bjuder på kurstillväxt är just ett kontinuerligt ökande av ägandet det som avgör den långsiktiga avkastningen. Aktiekurser som minskar i värde innebär fortfarande att du äger lika mycket av bolaget, och därmed har samma rätt till delning av framtida vinster (främst i form av utdelning).

Trots att bilden visar utvecklingen för över 100 år sedan är principen faktiskt idag exakt densamma, man köper tillgångar och får något tillbaka. Helt fantastiskt.

Lär återkomma med mer statistik från 1900-talet i kommande inlägg.


01 juli 2017

Halvtid 2017 (1 av 20)

Som utlovat har jag uppdaterat lite kring utvecklingen i min utdelningsportfölj per 30 juni 2017. För att öka chansen till att hålla mig till satt strategi har jag satt en tioårsplan som uppdateras varje halvår. Skall det hålla hela vägen är alltså den här uppdateringen den första av 20 avstämningar.

Uppdateringen ligger under min portföljsida.

I samband med sparandet för juni passade jag på att inhandla fyra högutdelare. En amerikan, två kanadensare och en svensk pref.

Main Street Capital
Brookfield Renewable Partners
Boston Pizza
Akelius Residential Pref

Ja, alla bolag är sedan tidigare kända och väl omskrivna i ekonomibloggvärlden.